Pyhä Henki

Ilmaisia opetustekstejä

Video (3:45)

Lastenmissio fb:ssä

Raamattusovellus

Leikki on lapsen työtä. Lapsi oppii leikin kautta elämän tärkeitä asioita. Hän omaksuu, käsittelee ja jäsentää maailmaansa ja kokemuksiaan pääosin juuri leikin keinoin. Hengelliset pelit ja leikit ovat lapsen mieleen. Niiden avulla on hyvä opettaa ja kerrata raamattutuokiolla käsiteltyjä asioita. Pelit ja leikit ovat myös kiva välipala kerho- ja pyhäkoulutunnilla.

Hengellisten pelien opetus perustuu Raamatun sanaan. Keskustelukortit sisältävät aiheita tunteiden käsittelystä käytöstapoihin ja moraalikysymyksiin.

Voit tulostaa pelit vapaasti. Pelien tulostus- ja käyttöohjeet tästä.

KIM-leikit

Muistipelit

Laulu- ja lukukortit

Keräys- ja etsimispelit

Esitys- ja arvausleikit

Tieto- ja oppimispelit

Liikunnalliset ja muut leikit

Keskustelukortit

Kirjekurssi (alkaen 9-v.)

Tue työtämme

U U T U U S

Siirry Peliapajaan

Games in English

Ota yhteyttä

Игры на русском